Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt

Met de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt werken we aan een buurt waar het nu en in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven is. Waar de riolering en het grond- en hemelwaterbeheersysteem naar behoren functioneren en de openbare ruimte (boven- en ondergronds) en private ruimte goed zijn ingericht. Waar de inrichting past bij de behoeftes van buurtbewoners en gebruikers en er door de inrichting zo min mogelijk overlast van de gevolgen van de klimaatverandering is en van de gekozen oplossingen.