Beleid

De gemeente wil een mooie buitenruimte, die schoon is, heel en veilig. Het is belangrijk hem zo aan te leggen, dat het sober en doelmatig te onderhouden is. Onder de grond en boven de grond moeten alle belangrijke functies een plek krijgen:

Op al die gebieden heeft de gemeente ambities, vastgelegd in beleid. Samengevat streven we een gezonde omgeving na, waar de bewoners en passanten zich goed voelen.

Nieuw is dat we in Rotterdam, Nederland, Europa zelfs in de rest van de wereld anders willen en moeten omgaan met regenwater. Dat willen we niet meer afvoeren via het vuilwaterriool naar de afvalwaterzuivering. We willen het liefst de regen hergebruiken, vasthouden of vertraagd afvoeren en dat alles op een zo natuurlijk mogelijke manier. Dat alles heeft positief effect op gevreesde toename van droogte, hittestress en overstromingsrisico’s.

We willen regenwater afwikkelen in de ‘haarvaten’ van de stad. De klimaatverandering is niet het probleem van één partij; het komt af op ons allemaal. Bovendien is maar 30% van het grondgebied in handen van de gemeente en 70% van woningcorporaties en particulieren. Daarom zien we de oplossing voor het anders omgaan met regenwater als een gezamenlijke opgave. Iedereen neemt daarin zijn verantwoordelijkheid:

De overheid wil in de openbare ruimte een robuust systeem aanleggen waar veel water in afgewikkeld kan worden. Maar daar kan niet alles op geloosd worden. Er moeten ook andere maatregelen komen. Vele kleine maatregelen (zoals een regenton, vergroening, vijvers e.d.) tezamen bieden een vuist tegen de klimaatverandering.