Expertisetafel

De komende periode gaat een Expertisetafel aan de slag met de wensen, eisen en criteria die er zijn als het gaat om nieuwe riolering (vuilwater) en het voorkomen van overlast door (regen)water. Deze punten zijn onlangs in individuele gesprekken met alle partijen opgehaald en tijdens de wijkbijeenkomst op dinsdag 3 juli aan de Wijkcommunity gepresenteerd. De Expertisetafel wordt geleid door een onafhankelijk supervisor, Stephan de Bruin van Wareco. Aan de Expertisetafel zitten (ervarings)-deskundingen uit de Wijkcommunity: bewoners, de Wijkraad, HHSK, Havensteder en de Gemeente Rotterdam. Met elkaar gaan zij alle oplossingen in beeld brengen en onderzoeken in hoeverre deze aan de ingebrachte criteria voldoen. De uiteindelijke oplossing bepalen zij niet zelf, maar zij leggen een advies voor aan de Wijkcommunity.

Op deze pagina kun je de voortgang volgen en belangrijke documenten downloaden die tijdens bijeenkomsten van de Expertisetafel aan bod komen.

Downloads
Vergaderschema expertisetafel
Aangepast vergaderschema expertisetafel 
Agenda 1e bijeenkomst expertisetafel 05-09-2018
Notulen 1e bijeenkomst expertisetafel 05-09-2018
Agenda 2e bijeenkomst expertisetafel 26-09-2018
Notulen 2e bijeenkomst expertisetafel 26-09-2018
Agenda 3e bijeenkomst expertisetafel 18-10-2018
Notulen 3e bijeenkomst expertisetafel 18-10-2018
Agenda 4e bijeenkomst expertisetafel 07-11-2018
Notulen 4e bijeenkomst expertisetafel 07-11-2018
Agenda 5e bijeenkomst expertisetafel 29-11-2018
Notulen 5e bijeenkomst expertisetafel 29-11-2018

Agenda 6e bijeenkomst expertisetafel 18-12-2018
Notulen 6e bijeenkomst expertisetafel 18-12-2018
Agenda 7e bijeenkomst expertisetafel 17-01-2019
Notulen 7e bijeenkomst expertisetafel 17-01-2019
Agenda 8e bijeenkomst expertisetafel 07-02-2019
Notulen 8e bijeenkomst expertisetafel 07-02-2019
Agenda 9e bijeenkomst expertisetafel 19-02-2019
Notulen 9e bijeenkomst expertisetafel 19-02-2019
Agenda 10e bijeenkomst expertisetafel 21-03-2019
Notulen 10e bijeenkomst expertisetafel 21-03-2019
Verslag WCA bijeenkomst presentatie advies 13-06-2019

Presentaties
Watersysteem Rotterdam Noord en Agniesebuurt 
Rioolstelsel Agniesebuurt
Grondwater in de Agniesebuurt 

Planning 
De Expertisetafel is op de volgende data bijeengekomen:
Woensdag 5 september 2018
Woensdag 26 september 2018
Donderdag 18 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Donderdag 29 november 2018
Dinsdag 18 december 2018

Donderdag 17 januari 2019
Donderdag 7 februari 2019
Dinsdag 19 februari 2019
Donderdag 21 maart 2019