Processtappen

Het proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Het is de bedoeling dat we samen een flexibel, open en lerend proces doorlopen. Er is altijd ruimte voor overleg over aanpassingen en aanscherpingen. Als we maar met zijn allen bijdragen aan voortgang richting een mooie, nieuwe wijk.

Stap 1: Eerst bespreken van criteria voor het waterhuishoudkundig plan, waarin riool-, regen- en grondwater een plek moeten krijgen
Stap 2: Daarna verkenning van de mogelijkheden voor het waterhuishoudkundig plan door de experttafel ondersteund door een onafhankelijke supervisor
Stap 3: Er volgt een advies aan de Wijkcommunitie van de experttafel
Stap 4: Verdiepen en ontwerpen van het waterhuishoudkundig plan
Stap 5: Inventariseren welke straten grote verbetering nodig hebben (herinrichting) en welke enkel vernieuwing
Stap 6: Ontwerpen van bovengrondse inrichting per straat/deelgebied
Stap 7: Voorbereiden van de uitvoering per straat / deelgebied
Stap 8: Werkzaamheden per straat/deelgebied

In elke fase is het mogelijk mee te denken, te praten en te doen. Zowel tijdens bijeenkomsten als online. Haak aan bij welk onderwerp en in welke fase je geïnteresseerd bent. Als je ons laat weten waar je interesse naar uitgaat, dan betrekken wij je tijdig.