Uitnodiging 15 oktober 2019

Informatiebijeenkomst Vrouw-Jannestraat en Banierstraat.
Eind 2019 wil de gemeente Rotterdam starten met de eerste werkzaamheden voor het onderhoudsproject Vrouw-Jannestraat en omgeving. Deze werkzaamheden zullen verder doorlopen in begin 2020. Daarna wordt er ook gewerkt aan het project Banierstraat en omgeving. Graag licht de gemeente beide projecten verder toe. Ook leggen wij u deze avond de kleine verbeteringen voor, die bedacht zijn voor het project Banierstraat en omgeving.

Informatie Agniesebuurt
Tijdens de informatieavond informeert de gemeente eerst over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen in de Agniesebuurt. Zij lichten dan onder andere toe hoe ze omgaan met het advies van de Wijk community Agniesebuurt, dat door de expertisetafel Agniesebuurt is opgesteld.

Informatie Vrouw-Jannestraat e.o.
Na het plenaire gedeelte wil de gemeente bewoners van de Vrouw-Jannestraat e.o. informeren over de aanstaande werkzaamheden. Wat de werkzaamheden precies inhouden, de fasering, etc.

Informatie Banierstraat e.o.
Met de bewoners van de Banierstraat e.o. willen we na het plenaire gedeelte de kleine wijzigingen bespreken, die wij voor ogen hebben voor de buitenruimte in dit project.

Datum:                         Dinsdag 15 oktober 2019
Locatie:                        Wijkcentrum de Banier, Banierstraat 1

Programma

19.00uur                      Inloop met koffie en thee
19.30uur                      Plenaire presentatie Agniesebuurt
20.15uur                      Toelichting op beide deelprojecten
21.00uur                      Einde informatieavond