Heeft u vragen over het advies?

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de Wijkcommunity Agniesebuurt. Dit advies is een oplossing voor het riool-, regen-, en grondwater in onze wijk. Tijdens de bijeenkomst werd het advies centraal gepresenteerd. Daarna konden bezoekers persoonlijk vragen stellen aan de experts bij de verschillende panelen waar de oplossing nogmaals op gepresenteerd werd. Tijdens een centrale terugkoppeling van de avond is met elkaar afgesproken dat vragen die onbeantwoord bleven of andere opmerkingen op het advies per mail nog gesteld of gemeld kunnen worden via agniesebuurt@volq.nl. U krijgt hier vier weken de tijd voor (t/m maandag 10 juni 2019). Alle vragen en opmerkingen die binnenkomen worden van een reactie voorzien door één van de partners in de Wijkcommunity (de Wijkraad, Gemeente Rotterdam, HHSK of Havensteder). Alle vragen en opmerkingen die worden ingebracht worden ook zonder naam van de afzender gedeeld met de rest van de Wijkcommunity.

Het advies van de Expertisetafel incl. alle bijlagen, panelen en juridische onderbouwing kunt u downloaden op onze pagina downloads. Overige documenten waaronder verslagen van de bijeenkomsten van de Expertisetafel, vindt u op deze pagina.