Onderhoud en herinrichting Vijverhofstraat

September 2020 start de gemeente met het onderhoud en de verbetering van de Vijverhofstraat. Het riool is versleten en wordt vervangen. Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch opengaan, is dat aanleiding om na te denken over de inrichting van de straat. Daarvoor is nu een voorlopig inrichtingsplan gemaakt.

Doelen voor de Vijverhofstraat

Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op een aantal ambities voor de Vijverhofstraat.

Het voorlopige inrichtingsplan Vijverhofstraat met de straatprofielen vindt u hier.