Start groot onderhoud en herinrichting Vijverhofstraat

Op donderdag 29 oktober 2020 startten de werkzaamheden in de Vijverhofstraat. Zoals bekend kampte de Agniesebuurt met een grondwaterprobleem. Om dit voor de hele wijk aan te pakken is een plan ontwikkeld voor een betere waterhuishouding. Straat voor straat wordt de riolering vervangen. Nu is de Vijverhofstraat aan de beurt.

Naast het vervangen van het riool wordt een zogenaamd hemelwaterriool aangebracht. Hierdoor blijft het grondwater op een relatief stabiel niveau. Daarnaast bestaat het werk uit groot onderhoud en het verbeteren van de inrichting van de straat. Stedin (gas) en Evides (water) vervangen bovendien enkele leidingen. Tot slot worden de straat en stoep opnieuw bestraat en wordt er nieuw groen geplant. Het werk duurt tot april 2021.

Bouw App

Het project Vijverhofstraat is opgenomen in de Dura Vermeer BouwApp, te downloaden via de app store. De app biedt updates over de werkzaamheden en planning en een contactknop.

Herinrichting van de Vijverhofstraat

De stoep aan de Hofbogenzijde wordt breder. Dit levert extra ruimte die flexibel te gebruiken is: overdag wordt de flexibele strook gebruikt voor zitjes, parkeren van de fiets en andere invulling. ’s Avonds en ’s nachts is er ruimte voor parkeren van auto’s. Op de rijbaan komt extra ruimte voor de fiets. Bekijk ook het definitief ontwerp of de animatie hieronder.

Animatie herinrichting Vijverhofstraat & ondergrond in de Agniesebuurt

Fasering

De aannemer werkt in vier fases:

A. De eerste fase is van de Teilingerstraat tot aan de Herlaerstraat.

B. Het tweede deel, tot aan de Wateringhestraat, voert de aannemer in twee fases uit, zodat de school altijd met busjes bereikbaar blijft.

C. Tot aan de Heemsteestraat

D. Het laatste stuk tot aan de Bergweg