Uitnodiging 14 november Informatiemarkt Agniesebuurt en Provenierswijk

Er zijn veel (bouw)ontwikkelingen in en rondom Agniesebuurt en rondom Provenierswijk. Op deze eerste Informatiemarkt presenteren deze initiatieven zich en informeren u over de stand van zaken en u bent van harte uitgenodigd.

Waar krijgt u informatie over?

Pompenburg
Pompenburg wordt getransformeerd. Inzet is een gebied dat aantrekkelijk is om te wonen en te verblijven. En dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd. Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers georganiseerd om input op te halen voor uitwerking van de visie. Definitieve plannen zijn er nog niet, maar we praten u graag bij.

ZOHO
Mede door de inzet van ondernemers is ZOHO op de kaart gezet als levendig en bruisend gebied waar gewerkt wordt.
Straks kan er ook gewoond worden. Ruim 550 woningen komen er in het gebied. Voor kleinschalig, creatief ondernemerschap blijft ook ruimte. Laat u informeren over de uitgangspunten voor een nieuw en toekomstbestendig ZOHO.

Hofbogen
Sinds september is Dudok Groep trotse eigenaar van de Hofbogen. De gemeente werkt samen met hen en met bewoners aan plannen voor de inrichting van het bijna twee kilometer lange dak. Begin 2020 willen we een eerste schetsontwerp gereed hebben. In het Atelier Hofbogen
aan Vijverhofstraat 88 bent u vanaf 13 november van harte welkom voor informatie en suggesties. Ook tijdens de informatiemarkt horen we graag uw ideeën.

Rotterdam Central District
In Rotterdam Central District (RCD), het gebied rondom het Weena, hebben lokale smaakmakers hun plek naast grote internationale bedrijven. Deze mix van uitersten maakt het een levendig gebied. In RCD zijn verschillende nieuwbouwontwikkelingen in voorbereiding. Aan
het Kruisplein komt kantoren- en wooncomplex The Modernist. Naast Centraal Station, aan het Delftseplein, komt een toren met gemengde functies. Ook wordt aan nieuwe plannen voor het Schiekadeblok gewerkt.

Buitenruimte Agniesebuurt
De komende jaren wordt in bijna geheel Agniesebuurt het riool vervangen. Ook wordt er gekeken of de inrichting van straten nog voldoet, of verbeteringen mogelijk zijn. De Agniesebuurt is in 4 gebieden verdeeld: Vrouw-Jannestraat en omgeving (e.o.), Banierstraat e.o.,
Vijverhofstraat en Agniesebuurt Oost. De Vrouw-Jannestraat gaat als eerste in uitvoering. Maar ook voor de Vijverhofstraat en de Banierstraat e.o. hebben de eerste gesprekken met bewoners en ondernemers over de inrichting plaatsgevonden. Wij nemen u hierin graag mee.

Bestemmingsplan Agniesebuurt
Laat u informeren over het nieuwe bestemmingsplan. Voor de Agniesebuurt en het Oude Noorden samen wordt één nieuw bestemmingsplan gemaakt, ter vervanging van de twee verouderde plannen. Het bestemmingsplan legt hoofdzakelijk de bestaande situatie vast, maar maakt ook nieuwbouw van woningen en transformatie van andere functies naar woningen mogelijk. Deze mogelijkheden worden grotendeels overgenomen uit de geldende bestemmingsplannen.

Programma:

Datum: 14 november 2019
Tijd: Tussen 17.00 – 20.00 uur / Inloop met soep en broodje
Plaats: Huis van de Wijk de Banier, Banierstraat 1