Uitnodiging: dinsdag 20 november

Zoals u misschien weet, werkt een expertisetafel in opdracht van de Wijkcommunity Agniesebuurt op dit moment aan een advies voor de vernieuwing van het riool in de Agniesebuurt en de wijze waarop we lokaal kunnen omgaan met de uitdagingen van de klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hittestress). Aan de expertisetafel zitten ook bewoners die als ervaringsdeskundigen hun kennis van de wijk en de bewoners inbrengen.

Op dinsdag 20 november a.s. bespreken we de aanpak van de expertisetafel tot nu toe en de eerste tussenresultaten. Ook staan er enkele vragen op de agenda die de expertisetafel heeft over de opdracht die ze van de Wijkcommunity Agniesebuurt hebben ontvangen. Om ervoor te zorgen dat we tot zorgvuldige oplossingen komen voor rioolwater, regenwater en grondwater in de Agniesebuurt, is uw aanwezigheid belangrijk! De bijeenkomst duurt van 19:30 uur tot 21:30 uur en vindt plaats in de Nieuwe Banier (Banierstraat 1). Komt u ook? De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Wie wil, kan eerder al aanschuiven en een hapje mee-eten. Vanaf 18.30 uur staat er een kopje soep en een broodje klaar. Wil je daar gebruik van maken meld je dan vooraf aan bij Agniesebuurt@volq.nl

Voorlopig programma: 
19:00 uur – Inloop
19:30 uur – Welkom en stand van zaken van het proces
19:45 uur – Terugkoppeling expertisetafel
20:00 uur – Vragen van de expertisetafel aan de community
20:15 uur – In gesprek
21:15 uur – Afronding en vooruitblik
21:30 uur – Einde