Werkzaamheden Evides in Paap Dirckstraat

In de Paap Dirckstraat moet de waterleiding nog vervangen worden door Evides. Als dit gedaan is legt de gemeente de nieuwe bestrating in het trottoir aan. Deze werkzaamheden zouden starten op maandag 8 februari. Het winterse weer zorgde ervoor dat de werkzaamheden tijdelijk stil kwamen te liggen. Nu de vorst weer uit de grond is gaat de aannemer op maandag 22 februari aan de slag.