Waar wil je meer over weten?

Tips en maatregelen voor Buurt en straat

Beantwoording vragenronde WCA-bijeenkomst

Beste bewoners en/of eigenaren van de Agniesebuurt. Hartelijk dank voor de gestelde vragen over ...
Lees verder

Heeft u vragen over het advies?

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de...
Lees verder

Uitnodiging maandag 13 mei: Nieuw voorstel riool-, regen en grondwater

Uitnodiging Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt Nieuw voorstel riool-, regen en...
Lees verder

Uitnodiging: dinsdag 20 november

Zoals u misschien weet, werkt een expertisetafel in opdracht van de Wijkcommunity Agniesebuurt...
Lees verder

O JEE, water in de kruipruimte! Wat nu?

Een te hoge of te lage grondwaterstand kan grote problemen opleveren voor woningeigenaren. Het...
Lees verder

Hittestress

Onderzoek van Wageningen Universiteit toont aan dat het verschil in temperatuur tussen stad en...
Lees verder

Gemeentelijke riolering & infiltratie

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken (putten) dat afvalwater en regen...
Lees verder

De straten in de Agniesebuurt

Een straat kan veel meer zijn dan een plaats waar je je van a naar b verplaatst en waar je je...
Lees verder

Spelen

Een straat is om te… spelen. In een woonwijk zoals de Agniesebuurt wonen veel kinderen. De...
Lees verder

Parkeren

In een buurt zoals de Agniesebuurt is de openbare ruimte beperkt. In die openbare ruimte moet...
Lees verder