Hittestress

Onderzoek van Wageningen Universiteit toont aan dat het verschil in temperatuur tussen stad en platteland in Nederland op een warme zomerdag kan oplopen tot meer dan 5˚C. Meteorologen noemen dit het hitte-eilandeffect. Door de klimaatverandering zullen hittegolven vaker voorkomen, waardoor hittestress ook in Nederlandse steden een urgent probleem wordt.

Hoe ontstaat het?
In de stad nemen asfalt en gebouwen warmte op en door gebrek aan groen en water is er weinig verdamping. Door de bebouwing is er minder doorstroom van lucht. Verkeer, industrie en huishoudens die warmte produceren laten de temperatuur nog eens extra stijgen.

Wat zijn de gevolgen?
Door hittestress krijgen mensen klachten (verstoorde slaap, verminderd functioneren) en ontstaan ziekteverschijnselen (warmte-uitslag, hitteberoerte). Met name mensen met overgewicht en ouderen lopen risico. Hittestress kan leiden tot de dood. Tijdens de hittegolf in 2003 nam de sterfte toe met 12%. In die periode waren er ongeveer veertig doden extra per dag.

Hoe kan groen bijdragen aan de oplossing?
Met 1% meer groenbedekking in de stad neemt het hitte-eilandeffect al af, laat onderzoeker Steeneveld van Wageningen Universiteit zien. Bomen, struiken en planten hebben een koelende werking door verdamping via bladeren. Eén boom heeft op een zonnige dag een koelvermogen van 20-30 kW, dat komt overeen met ongeveer 10 airco’s. Bomen geven bovendien schaduw: onder een boom is het op een hete dag zo’n 10 tot 15˚C koeler. Ook absorbeert groen weinig warmte in tegenstelling tot verhard oppervlak. Dakgroen verlaagt de temperatuur in huis met 3 tot 4˚C. Groene maatregelen zijn op alle schaalniveaus (gebouw, wijk, stad) relevant en dienen meerdere doelen (verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, schaduwwerking, waterberging, vergroting van de biodiversiteit). Dat maakt investeren in groen laagdrempelig en voor de hand liggend om als middel in te zetten tegen het hitte-eilandeffect.

Bron: groenjournalist.nl