Parkeren

In een buurt zoals de Agniesebuurt is de openbare ruimte beperkt. In die openbare ruimte moet een aantal functies een plek krijgen. Spelen, verkeer, verblijven, recreëren, groen en parkeren voor alles moet een plekje ingetekend worden.

Hoeveel parkeerruimte is nou eigenlijk nodig in een buurt? Moet dat overdag (wanneer veel mensen met de auto naar het werk zijn) net zoveel zijn als ’s avonds (wanneer de meeste mensen thuis zijn en de auto’s dus in de buurt staan)? Of kan je creatief omgaan met deze parkeerplaatsen en er overdag misschien een andere functie aan geven? En moet een parkeerplaats verhard zijn, of kan je dat ook vergroenen? En hoeveel parkeerplaatsen moeten een laadpaal hebben voor elektrische auto’s? Moeten er ook parkeerplaatsen voor fietsen en andere vervoersmiddelen zijn.

Allemaal vragen die beantwoord moeten worden als je de openbare ruimte gaat herinrichten. Wanneer het ondergrondse watersysteem is uitgedacht, gaan we kijken naar de bovengrond. Per deelgebied zullen we beoordelen welke straten grondig moeten wijzigen en welke qua inrichting voldoen en alleen hoeven worden vernieuwd. Daarbij zullen de genoemde vragen aan de orde komen. Wil je hierover meedenken? Laat het ons weten en volg ons via de digitale nieuwsbrief en onze Facebook wijkcommunity.