Waar wil je meer over weten?

Tips en maatregelen voor Riool

Vrouw-Jannestraat

Start onderhoudswerk Vrouw-Jannestraat

In januari is het eerste deelproject van de aanpak Agniesebuurt van start gegaan in de...
Lees verder

O JEE, water in de kruipruimte! Wat nu?

Een te hoge of te lage grondwaterstand kan grote problemen opleveren voor woningeigenaren. Het...
Lees verder

Gemeentelijke riolering & infiltratie

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken (putten) dat afvalwater en regen...
Lees verder