Waar wil je meer over weten?

Tips en maatregelen voor Spelen

De straten in de Agniesebuurt

Een straat kan veel meer zijn dan een plaats waar je je van a naar b verplaatst en waar je je...
Lees verder

Spelen

Een straat is om te… spelen. In een woonwijk zoals de Agniesebuurt wonen veel kinderen. De...
Lees verder