Waar wil je meer over weten?

Tips en maatregelen voor Straat

Hittestress

Onderzoek van Wageningen Universiteit toont aan dat het verschil in temperatuur tussen stad en...
Lees verder

De straten in de Agniesebuurt

Een straat kan veel meer zijn dan een plaats waar je je van a naar b verplaatst en waar je je...
Lees verder

Spelen

Een straat is om te… spelen. In een woonwijk zoals de Agniesebuurt wonen veel kinderen. De...
Lees verder

Parkeren

In een buurt zoals de Agniesebuurt is de openbare ruimte beperkt. In die openbare ruimte moet...
Lees verder