De straten in de Agniesebuurt

Een straat kan veel meer zijn dan een plaats waar je je van a naar b verplaatst en waar je je auto of fiets parkeert. De inrichting van je straat heeft flinke invloed op hoe mensen zich er voelen en gedragen. Het heeft zelfs invloed op de woningwaarde. De inrichting kan ervoor zorgen dat het een fijne plek is om tijd door te brengen. Een plek is waar je gaat zitten om wat te eten of drinken, waar je kinderen prettig spelen en waar je je buurtgenoten ontmoet. Bepaalde elementen in een straat kunnen ervoor zorgen dat je je er veilig voelt of juist niet. Denk bijvoorbeeld aan verlichting en verkeersdrempels.

Klimaatbestendige straat
De Agniesebuurt heeft veel ‘stenige’ straten met beperkt groen. Eigenlijk is dat niet gunstig; niet voor de beleving van de buurt, maar ook niet als je kijkt naar de effecten van klimaatverandering. Door veel stenen, weinig groen en soms overbelast riool, kan water moeilijk weg. Bij heftige buien ontstaan veel en grote plassen, omdat de straatkolken (putten) de hoeveelheid water niet goed kunnen afvoeren. Bij hele heftige buien kan dit zelfs zorgen voor overstroming, zeker op laaggelegen delen van de buurt. Een ‘stenige’ straat is bij warme en droge periodes ook niet gunstig. Groen zorgt voor een veel beter klimaat op straat en daarmee in de buurt. Zie ook hittestress.

Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt
Een straat moet dus aan veel eisen van gebruikers voldoen. De weggebruiker, die gemakkelijk van a naar b wil kunnen rijden, maar ook de buurtbewoners, die er prettig willen verblijven. Met de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt gaan we ook naar de inrichting van de straten kijken. Bij sommige straten zullen er kleine aanpassingen gedaan worden, maar in sommige straten zijn meer mogelijkheden voor grotere veranderingen. Volg de ontwikkelingen in uw straat en denk mee, zodat uw belang meegenomen wordt bij deze plannen. Dit kan door in te schrijven op onze nieuwsbrief en door lid te worden van onze Facebook Wijkcommunity.