Hofbogen

Het dak van de Hofbogen is met een lengte van 1,9 kilometer het langste dak van Nederland. Het eerste deel is aangelegd als publiek park (het Luchtpark). Dit wordt over een aantal jaar uitgebreid tot het Hofbogenpark.

Op het dak van voormalig Station Hofplein kunnen bezoekers in het gras loungen, picknicken en wandelen in de tuin. Het is een lang gekoesterde wens van velen om van het hele dak van het oude spoorviaduct gebruik te kunnen maken. Momenteel wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. Naast een park op het dak van de Hofbogen wordt ingezet op het vergroenen van de aangrenzende straten.

Samenwerking
Het realiseren van het Hofbogenpark is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar van de Hofbogen, Dudok Groep. Voor het maken van het ontwerp is opdracht gegeven aan bureau De Urbanisten.

Bij het ontwerpproces zijn bewoners, verenigd in de Bewonersadviesgroep (BAG) Hofbogen, betrokken. In 2019 heeft de BAG een advies opgesteld en aangeboden aan de gemeente en Dudok Groep. Daarin staat beschreven wat omwonenden van de Hofbogen belangrijk vinden en wat zij graag op het dak zouden willen. De BAG is vervolgens deel gaan nemen aan werksessies voor het ontwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een zogenaamd schetsontwerp. Dit is een ontwerp op hoofdlijnen. Na het schetsontwerp wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en tot slot een definitief ontwerp.

Wilt u ook meedenken?

Wilt u ook meedenken over het Hofbogenpark? Meldt u dan aan bij wijkmanager Okach Bouchtaoui, o.bouchtaoui@rotterdam.nl. Heeft u geen belangstelling om deel te nemen aan de werksessies maar wilt u wel via e-mail op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u dit ook doorgeven aan Okach.

Atelier Hofbogen

Aan Vijverhofstraat 88 is het Atelier Hofbogen geopend. Het atelier is dé plek waar u langs kunt komen voor informatie over de ontwikkeling van de Hofbogen. In het atelier hangt een plattegrond van de Hofbogen waarop u met stickers en teksten uw ideeën en wensen achter kunt laten. Dat kan een idee voor de inrichting van het dak zijn, maar bijvoorbeeld ook een wens voor de bogen zelf of voor de stoep of straat langs de bogen. Ook kunnen in het atelier eventuele zorgen gedeeld worden. De input die wordt opgehaald in het atelier wordt meegenomen in het schetsontwerp.

Openingstijden Atelier Hofbogen:

Woensdag 9.00 – 13.00 uur
Donderdag 13.00 – 17.00 uur
Let op: Vanwege coronamaatregelen is het atelier in ieder geval tot en met 19 mei gesloten.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst wordt het schetsontwerp van het Hofbogenpark aan omwonenden gepresenteerd en is er gelegenheid om te reageren en input te geven. Deze bijeenkomst vindt plaats na de behandeling van de voorjaarsretraite in de gemeenteraad (juni 2020) en voor de vaststelling van het schetsontwerp door het college van burgemeester en wethouders (zomer 2020). Zodra de datum van de informatiebijeenkomst bekend is wordt die op deze pagina gepubliceerd en ontvangen omwonenden een uitnodiging.

2021
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Definitief ontwerp
Start uitvoering