Vijverhofstraat e.o.

Onderhoud en herinrichting Vijverhofstraat

September 2020 start de gemeente met het onderhoud en de verbetering van de Vijverhofstraat. Het riool is versleten en wordt vervangen. Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch opengaan, is dat aanleiding om na te denken over de inrichting van de straat. Daarvoor is nu een voorlopig inrichtingsplan gemaakt.

Wij informeerden u al over het voorlopige inrichtingsplan tijdens de bewonersavond op 3 oktober 2019, tijdens de openbare vergadering van de wijkraad op 7 oktober 2019 en tijdens de informatiemarkt Agniesebuurt op 14 november 2019. Bekijk hier vorige versies van het plan en de toenmalige toelichting van de gemeente (periode oktober-december 2019).

Wijziging projectgebied
Tijdens die momenten is het projectgebied gepresenteerd van Bergweg tot de regentuin. Dat is gewijzigd in Bergweg tot de Teilingerstraat. Komende jaren wordt het ZOHO-deel van de straat nog niet door de gemeente heringericht. Dat betekent dat de parkeerplaatsen blijven en dat dit gedeelte tweerichtingsverkeer blijft. In dit deel worden ook geen groenvakken aangelegd.

Doelen voor de Vijverhofstraat

Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op een aantal ambities voor de Vijverhofstraat.

  • De straat is voor veel fietsers een alternatief voor de route van en naar het centrum (in plaats van de Schiekade/Schieweg). In het ontwerp is daarom veel ruimte voor de fietser gereserveerd
  • Het moet fijner en makkelijker worden om langs de Hofbogen te lopen
  • Het groen in de Vijverhofstraat draagt bij aan een park dat bovenop de Hofbogen wordt gerealiseerd. Als daar in de toekomst bezoekers wandelen, is het voor hen én de bewoners in de straat prettig als er voldoende bomen in de straat staan. Dat zorgt voor een groene beleving op de Hofbogen en voldoende privacy voor de bewoners
  • De parkeerdruk mag niet stijgen als gevolg van de herinrichting
  • We willen de ondernemers in de Hofbogen de ruimte geven om overdag gebruik te maken van de openbare ruimte om een uitstalling te hebben of een terras te plaatsen.

 

Flexibele strook

We realiseren een flexibele strook (met uitzondering op plekken van huidige terrassen). Dit om ondernemers in de Hofbogen de ruimte te bieden voor een zitje of uitstalling en zodat voetgangers kunnen flaneren langs de Hofbogen. Dat betekent dat overdag tussen 10.00 en 17.00 uur de auto niet geparkeerd kan worden aan de kant van de Hofbogen. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag. U wordt hier later nog uitgebreid over geïnformeerd.

Extra groen

Omdat de groenvakken in het ZOHO-deel niet doorgaan, worden op verschillende straathoeken tussen Bergweg en Teilingerstraat nieuwe groenvakken aangelegd. Die geven ruimte aan waterberging en zorgen voor een veiligere mogelijkheid om over te steken. Hiervoor worden 9 parkeervakken opgeheven. Die ruimte is er, omdat in het ZOHO-deel nu ongeveer 45 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Geveltuinen

De gemeente hoort het graag als u een geveltuin heeft die na de werkzaamheden weer terug moet komen, of als u interesse heeft om na de werkzaamheden zelf een geveltuin te onderhouden. Wij kunnen dan de aanleg van uw geveltuin meenemen tijdens de werkzaamheden. U kunt informatie over of uw aanvraag voor een geveltuin doorgeven via aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl

Breder trottoir Hofbogen, opschuiven en rooien bomen

Een belangrijke verandering is het verbreden van het trottoir aan de Hofbogen-zijde met ongeveer een meter. Gevolg is dat de rijbaan opschuift richting de woningen, maar qua breedte niet verandert. Het trottoir aan de woningzijde wordt dan ook ca. 1 meter smaller. Vanwege deze versmalling verhuizen de fietsnietjes naar de Hofbogen-zijde. Aan de woning-zijde wordt het trottoir 3,2 meter. Voldoende ruimte om fijn te kunnen spelen of te wandelen.

Door de rijbaan op te schuiven moeten 19 bomen aan de woning-zijde gerooid worden. Deze zouden anders in de rijbaan komen te staan. Het rooien van bomen is altijd een moeilijke afweging, omdat bomen waardevol zijn voor schaduw, opname van CO2 en de straat aanzien geven. Echter van de negentien bomen hebben twaalf een verwachte levensduur van minder dan tien jaar.

We planten wel een extra dik formaat boom terug en we plaatsen 5 bomen extra terug in de straat. Er komen dus 25 bomen terug. Overigens zijn er zes bomen aan de Hofbogen-zijde die ook een levensduur hebben van minder dan tien jaar. Aangezien daar het profiel niet wijzigt, hebben we besloten die voorlopig wel te laten staan.

Ruimte voor de fiets en eenrichtingsverkeer

De Vijverhofstraat is door de gemeente benoemd als alternatief voor de fietsroute Schieweg-Schiekade-Coolsingel. Dat betekent dat fietsers in de Vijverhofstraat ruim baan krijgen. Als gevolg van die keuze wordt de Vijverhofstraat van Teilingerstraat tot Bergweg eenrichtingsverkeer voor autoverkeer, richting de Bergweg. Dan hoeven auto’s elkaar niet te passeren en is het een veilige straat voor de fietsers.

Waterberging onder de straat

In de Vijverhofstraat wordt ook de riolering vervangen. Hierbij wordt het schone regenwater apart ingezameld van het rioolwater. Bij zware regenbuien, die steeds vaker voorkomen, is dit nog niet voldoende om al het water snel af te voeren. Daarom wordt in de weg boven de riolering een waterbergingsysteem aangelegd. Daarmee kan hemelwater opgevangen en daarna vertraagd afgevoerd worden. Dit systeem is gekozen naar aanleiding van het advies van de Expertisetafel.

2020
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2021
jan
feb
mrt
apr
Voorbereiding uitvoering (uitwerken tekeningen, werk opnemen met aannemer)
Uitvoering werkzaamheden