Zomerhofkwartier

Ook in het Zomerhofkwartier werken we aan een klimaatbestendige inrichting. Ondernemers, bewoners, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam werken daarvoor samen. Parkeerplaatsen veranderen in regentuinen en daken worden voorzien van groen of omgezet in een polderdak. Vooral in de ‘stenige’ buitenruimte kunnen ideeën voor klimaatadaptatie werkelijkheid worden.

Herontwikkeling
Het Zomerhofkwartier wordt doorontwikkeld van een bedrijventerrein tot een wijk met veel meer woningen (zowel sociale huur als koopwoningen). Er blijft ruimte voor creatief ondernemerschap en andere functies. In de zomer van 2019 is voorlopige gunning voor de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier verleend aan ontwikkelaars Stebru en Leyten. De definitieve besluitvoring is nog gaande. Op dit moment worden de puntjes op de definitieve koopovereenkomst gezet. Pas als de definitieve gunning gereed is komt er meer informatie beschikbaar over de ontwikkelplannen.

2020
okt
nov
dec
2021
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep