Op 9 juni kun je weer meedenken over de toekomst van de Agniesebuurt

Op 28 april spraken we zo’n 50 mensen met de open vraag: wat vind je belangrijk voor de toekomst van de Agniesebuurt? Nu presenteren we de samenvatting van wat er toen gezegd is en gaan de ontwerpers in gesprek over hoe ze dit kunnen meenemen in de plannen voor de buurt. Dat doen we online, op woensdagavond 9 juni vanaf half acht. Schrijf je in op www.toekomstagniesebuurt.nl om een uitnodiging te ontvangen.

Havensteder en de gemeente Rotterdam werken samen aan een ontwikkelstrategie voor de Agniesebuurt. Er zal geïnvesteerd worden in funderingen en woningen, de riolering en de openbare ruimte. Daarnaast wordt er aan ZOHO gebouwd en worden de Hofbogen ontwikkeld. De ontwikkelstrategie heeft als doel om voor samenhang tussen alle projecten te zorgen.

De kennis van bewoners, ondernemers en gebruikers van de Agniesebuurt is onmisbaar om tot een goede strategie te komen. Daarom organiseren we deze bijeenkomsten al voordat de ontwikkelstrategie er is. Op 28 april kon je aangeven hoe je de buurt ervaart en wat je belangrijk vindt voor de toekomst. Op de volgende bijeenkomst, 9 juni, kan je in gesprek gaan over hoe de uitkomsten mee worden genomen in de plannen. We blikken terug op de uitkomsten van de vorige keer en er wordt een inkijkje gegeven in de verschillende mogelijkheden hoe de buurt verbeterd kan worden.

Lees alvast de samenvatting van de vorige bijeenkomst, het Programma van Wensen, op de website: www.toekomstagniesebuurt.nl