Agniesebuurt Oost

De gemeente start naar verwachting in april 2024 met het onderhoud en de verbetering van de buitenruimte in Agniesebuurt-Oost. Het riool is versleten en wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. En is het een mooie kans voor nutsbedrijven (zoals Stedin, Evides en Eneco) om hun buizen en kabels te vervangen. Omdat de weg en stoepen toch open moeten, is ook nagedacht over de herinrichting van de straten in de wijk. Vanuit het stadsproject Hofbogenpark ligt er ook een wens om de zijstraten die uitkomen op de Hofbogen ook te vergroenen met extra bomen en groenvakken. In de Agniesebuurt Oost gaat het om deze vier straten:
– Agniesestraat (van Bergweg tot Teilingerstraat)
– Heemsteestraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)
– Wateringhestraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)
– Herlaerstraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)

Planning
In augustus 2022 is het Definitief Ontwerp vastgesteld door de gemeente. In april 2024 start de gemeente met de uitvoering. In de tussentijd wordt het Definitief Ontwerp technisch uitgewerkt en wordt door de gemeente, Havensteder en Eneco onderzocht of het mogelijk is om warmtenet aan te leggen tijdens het project. Op www.aanpakagniesebuurt.nl staat de laatste stand van zaken.

Drainage

Bij neerslag wordt het hemelwater via een drainageriool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar ook als infiltratiesysteem. Het water kan ook gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. In principe wordt een drainagesysteem alleen in openbaar terrein gelegd. In de winter is de grondwaterstand vaak hoog. Het drainageriool functioneert dan als drain waardoor de hoge grondwaterstand sneller zakt.

Daar tegenover, als het lange tijd droog is daalt de grondwaterstand. Dan voert de transportleiding het oppervlaktewater richting de straat en kan het water in de bodem infiltreren. Resultaat is dat de grondwaterstand zich herstelt maar niet hoger dan het oppervlaktewaterpeil.