Banierstraat e.o. (afgerond)

Juni 2020 startte de gemeente met het onderhoud en de verbetering van de Banierstraat en omgeving. Het riool was versleten en is vervangen voor een drainageriool. Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch open moesten, zijn de inrichting van de straat en de parkeerplaatsen meteen aangepast. Ook heeft de gemeente nieuwe verlichting en nieuwe bestrating aangebracht.

In de ondergrond is Aquaflow aangelegd voor waterberging. Aquaflow is een ondergrondse wateropvang die de waterafvoer vertraagd en geeft meer waterberging bij piekbuien.

De herinrichting van de Banierstraat is mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie genaamd SPONGE waarmee binnenstedelijk extra waterberging kan worden gerealiseerd.

Het project Banierstraat e.o. is afgerond. Mocht u nog vragen en/of klachten hebben over de buitenruimte, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via 14010 of maak een melding via de MeldR app.