Onderzoek Binnentuinen

Op verzoek van de Expertisetafel wordt in meerdere binnentuinen in de Agniesebuurt onderzoek gedaan. Daarbij wordt gekeken op welke manier de inrichting van de binnentuinen verbeterd kan worden en welke klimaatbestendige oplossingen in binnentuinen genomen kunnen worden. De oplossingen van het onderzoek dragen bij aan een prettiger woonmilieu en een klimaatbestendige wijk. Het eerste onderzoek staat voor 2021 gepland in de Franciscustuin.

Onder het kopje Downloads hiernaast is een kaart met informatie te downloaden over welke binnentuinen onderzocht gaan worden. Op de kaart zijn deze tuinen aangegeven met zwarte cirkels.

 

2023
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2024
jan
feb