Pompenburg

Het Pompenburg in Rotterdam is van oudsher een schakel tussen de Noordelijke wijken van Rotterdam en de binnenstad. In het stedenbouwkundige plan van Studioninedots en Delva Landschapsarchitectuur wordt dit scharniergebied getransformeerd tot een stedelijk woongebied dat de omliggende wijken effectief met elkaar verknoopt.

Het gebied Pompenburg wordt herontwikkeld. Op 12 november 2018 is een concept visie gebiedsontwikkeling Nieuw Pompenburg aan de gemeenteraad aangeboden. In het gebied rond het Station Hofplein komen 700 woningen, een hotel, horeca, winkels en een school. In het gebied wordt ook een toren gepland van 115 meter hoog.

Het project Pompenburg bevat niet Station Hofplein en de Hofbogen zelf. Wel geeft de herontwikkeling van Pompenburg het monumentale station de omgeving die het verdient. Het gebied wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd. Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg vooral ook een interessante verblijfsplek, ingevuld door lokale ondernemers. Het wordt een plek waar zowel Rotterdammers als mensen van buiten de stad graag komen: ‘Verbinden door verblijven’. Omwonenden en ondernemers hebben op dit concept gereageerd. Eerst op een buurtbijeenkomst op 28 november 2018 en vervolgens in enkele bijeenkomsten in januari en februari 2019. De sterke verbindingen in het plan en de aandacht voor openbare ruimte werden overwegend goed ontvangen. Vragen waren er onder meer over parkeren en de effecten op de bezonning. De presentaties zijn terug te vinden op de projectwebsite van Nieuw Pompenburg onder verslagen en documenten.

Scharnierfunctie

Pompenburg zal veel sterker dan nu zijn scharnierfunctie tussen de Binnenstad en Rotterdam Noord benutten. Drie openbare ruimten rond Station Hofplein sluiten met hun programma aan op de omgeving en krijgen elk hun eigen identiteit: hoog stedelijk, ‘stads’ en een ‘buurt’-karakter. Pompenburg werkt ook als schakel in het netwerk van fiets- en wandelroutes. De huidige houten Luchtsingel krijgt een duurzame en permanente opvolger. Auto’s zijn in het openbaar gebied slechts te gast. Pompenburg wordt een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan groene pleinen, een buurtpark en groene waterbufferende daken.

Bouwprogramma

Ongeveer driekwart van het bouwprogramma bestaat uit woningen, waarvan 20% bestemd is voor sociale huurwoningen en 50% voor middeldure woningen. Daarnaast komen er commerciële functies als winkels en horeca. Ook is ruimte gereserveerd voor parkeren. Daarnaast krijgt Pompenburg een eigen mobiliteitsconcept, gebaseerd op het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Ook het verzorgen van extra diensten aan de bewoners en de gebruikers, zoals conciërge-diensten en een klusservice, wordt onderzocht.

Omgeving betrekken

Het college van B&W heeft groen licht gegeven om de conceptvisie, in samenwerking met de gemeente, verder uit te werken en daarbij de omgeving te betrekken. Met een aantal organisaties is al eerder afstemming geweest. Begin 2019 konden omwonenden en ondernemers uit de omgeving in enkele werkgroepen meedenken en op onderdelen hun wensen en suggesties meegeven. Deze input wordt meegenomen in de verdere planuitwerking.

2023
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2024
jan
feb