Vrouw-Jannestraat e.o. (afgerond)

In januari 2020 is de gemeente gestart met het onderhoud en de verbetering van de Vrouw-Jannestraat. Het riool was versleten en is vervangen voor een drainageriool. Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch open moesten, is ook de inrichting en indeling van de straat aangepast. Ook heeft de gemeente nieuwe verlichting en nieuwe bestrating aangebracht.

In de ondergrond is Aquaflow aangelegd voor waterberging. Aquaflow is een ondergrondse wateropvang die de waterafvoer vertraagd en geeft meer waterberging bij piekbuien.

De herinrichting van de Vrouw-Jannestraat is mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie genaamd SPONGE waarmee binnenstedelijk extra waterberging kan worden gerealiseerd.

Het project Vrouw-Jannestraat e.o. is afgerond. Mocht u nog vragen en/of klachten hebben over de buitenruimte, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via 14010 of maak een melding via de MeldR app.