Rioolvervanging in de Almondestraat

In een deel van de Almondestraat, tussen de Heer Bokelweg en Zomerhofstraat wordt de riolering vervangen. Deze werkzaamheden lopen vooruit op de sloop en nieuwbouw van de woningen daar in 2022.

Halverwege november start aannemer van Gelder met het openmaken van de straat, dan wordt het riool vervangen en wordt de oude bestrating weer teruggebracht. In 2022 zal gestart worden met de sloop en de nieuwbouw van de woningen op dit stuk. Als die klaar zijn, wordt nieuwe bestrating aangelegd. De planning is dat de rioolwerkzaamheden vóór de kerstvakantie van 2021 afgerond zijn.

Het werkgebied wordt afgesloten met hekken en er kan niet geparkeerd worden tijdens de werkzaamheden. Er kan nog wel langs het werk gelopen worden.