Start onderhoudswerk Vrouw-Jannestraat

In januari is het eerste deelproject van de aanpak Agniesebuurt van start gegaan in de Vrouw-Jannestraat e.o. De gemeente voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering, het groen en de openbare verlichting. Tegelijkertijd gaan ook Stedin en Evides hier aan het werk. Zo werken we efficiënt, beperken we overlast en hoeft de straat maar één keer open. Naar verwachting wordt dit deelproject halverwege 2020 afgerond.

De werkzaamheden startten in de Meester Marrestraat en een deel van de Vrouw-Jannestraat. Gelijktijdig gingen de nutsbedrijven Stedin en Evides aan het werk in de Scheveningsestraat. Zodra zij daar klaar zijn, gaat de gemeente verder in de Scheveningsestraat en Ridderstraat. Daarna wordt de rest van de Vrouw-Jannestraat aangepakt en als laatste de Roo Valkstraat.

Gescheiden rioolstelsel

De riolering in de Vrouw-Jannestraat en omgeving wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast de nieuwe rioolbuis wordt een DIT-leiding (Drainage- en Infiltratieleiding met Transportfunctie) gelegd. Daarmee worden vuil en schoon water apart afgevoerd.

Aquaflow waterberging

Het regent steeds vaker en harder. Bij zware regenbuien kan het riool al dat water niet aan, vaak met wateroverlast als gevolg. Om dat te voorkomen vangen we het water op om het daarna rustig in de grond te laten zakken. Hiervoor wordt o.a. in de Meester Marrestraat een Aquaflow waterberging onder de rijweg aangelegd. Dat gebeurt op zo’n manier, dat er geen wateroverlast onder de woningen kan ontstaan. Dit systeem is gekozen naar aanleiding van het advies van de Expertisetafel.

Daarna wordt de straat opgehoogd en dichtgestraat en worden bestaande lichtmasten vervangen. Overal komt LED-verlichting. Na de grondwerkzaamheden worden de straten waar nodig opgehoogd en weer netjes dichtgemaakt. Na afronding van het project worden er nieuwe bomen teruggeplant. Daarna kunnen de riolering en de buitenruimte er weer vele jaren tegen.

Afsluiting, omleiding, parkeren

Het werkgebied wordt afgesloten met hekken. Er kan nog wel langs het werk gelopen worden, maar voor het overige verkeer wordt met borden een omleidingsroute aangegeven. Parkeren is in de opgebroken straat niet mogelijk. Er komen wel rijplaten te liggen, zodat het gebied altijd bereikbaar blijft voor de brandweer en ambulance. 

Samenwerking met nutsbedrijven

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden, voeren Evides Waterbedrijf en Stedin (gas en elektra) werkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Vindt hier meer informatie over samenwerken in de ondergrond.

Meer informatie over de komende werkzaamheden vindt u in de nieuwsbrief die in de Vrouw-Jannestraat en omgeving is verspreid.

 

 

Logo
Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en Stedin en werken samen door werkzaamheden aan riolering, energievoorziening en waterleiding te combineren waar mogelijk. Zo beperken we de overlast in uw straat.