Vervanging riolering Ammersooiseplein

De riolering op een deel van het Ammersooiseplein wordt vervangen. Dit project stond nog niet volledig in de planning en wordt onverwacht eerder in zijn geheel uitgevoerd. Om de werkzaamheden in de Vijverhofstraat goed te kunnen uitvoeren, moest sowieso en deel van het plein opgebroken worden. Na uitvoering van de werkzaamheden in de Vrouw-Jannestraat bleek echter dat voor een goede aansluiting en daarmee doorstroming van het riool de rest van het plein direct moest worden vervangen. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten op de ontwikkeling van de Hofbogen en de eventuele aanpassing die dat nog vraagt aan het plein.

De aannemer (DV LIVe) start 24 februari met de werkzaamheden, die in totaal 5 weken duren. In deze periode vervangen zij het riool en verwijderen ze oude waterleidingen en elektrakabels. Op het kaartje ziet u in het rood het werkgebied. Dit wordt met bouwhekken afgezet. De bankjes, bloemenperkjes en bomen in het rode deel worden tijdelijk verwijderd en worden aan het einde van de werkzaamheden teruggeplaatst. De speelplaats blijft gewoon bereikbaar. Let u wel even extra op uw kinderen, zodat ze niet per ongeluk het bouwterrein oplopen.