Tussenstand grondwatermonitoring in de Agniesebuurt

De gemeente is bezig met de laatste werkzaamheden aan het riool in delen van de Agniesebuurt. Uit de expertisetafel zijn eerder afspraken voortgekomen met gemeente en hoogheemraadschap om de komende jaren de grondwaterstanden bij te houden. Op de langere termijn wordt zo duidelijk wat de rioolvervanging voor invloed heeft op het grondwater.

Vandaag werden de verschillende meetresultaten van afgelopen jaren gepresenteerd aan de wijkraad. De metingen die gedaan zijn naar de stijging of daling van het grondwater en wat dit betekent voor eventuele wateroverlast, werden nader toegelicht door Ella van der Hout, adviseur grondwater van de gemeente Rotterdam.

Weinig verandering

Een belangrijke conclusie in het onderzoek op dit moment, is dat er tot nu toe geen ingrijpende veranderingen in de grondwaterstand zijn geweest. Er zijn dan ook geen meldingen van bewoners binnengekomen van grondwateroverlast in de tuinen of souterrains. Voor nu is dat goed nieuws, maar het blijft nodig om langer door te gaan met de metingen, om de trend (hoe gaat het op lange termijn met de grondwaterstand) beter te kunnen bepalen. De werkzaamheden aan het riool zijn tenslotte nog maar net afgerond. Bekijk voor meer informatie de Nulmeting grondwater van voor de werkzaamheden en het onderzoeksrapport van 2020. Of de presentatie van vandaag in de wijkraad.